Definiții Asistență Rutieră

Definiții Asistență Rutieră

Membru Pointer: Proprietarul autovehiculului înregistrat în baza de date Pointer și asociat unui serviciu sau pachet de servicii valid.

Utilizatorul: Persoana îndreptăţită să acceseze serviciile de asistenţă rutieră, este proprietarul sau are acceptul proprietarului de a conduce autovehiculul pe care este înregistrat serviciul de Asistență Rutieră.

Centrul de Apeluri de Urgență (Call Center): Echipa Pointer Systems, cu o disponibilitate de a răspunde apelurilor telefonice 24h/24h, apeluri inițiate de „Utilizator”. Centrul de Apeluri de Urgență are toate competențele de organizare și monitorizare a tuturor acțiunilor necesare atingerii obiectivului pentru care a fost creat pachetul de servicii.

Drum public: Orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile; definiţia include şi drumurile de acces în incinte, către obiective turistice, cât şi cele din interiorul acestora sau spaţii amenajate pentru parcare. Pentru clarificare, menționăm că „Drumul public” trebuie să îndeplinească condițiile de siguranță pentru autovehiculele speciale de tractare și nu se face referire la „Drumuri de utilitate privată”.

Drumuri de utilitate privată: Drumuri destinate satisfacerii cerinţelor proprii de transport rutier şi pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale şi altele asemenea, de acces în incinte, ca şi cele din interiorul acestora, precum şi cele pentru organizările de şantier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.

Eveniment asigurat: Incident care s-a produs în timpul perioadei de valabilitate a pachetului de Asistență Rutieră, în urma căruia se naşte dreptul la accesarea serviciilor acoperite conform condițiilor agreate.

Accident: Eveniment înregistrat în trafic pe un drum public, în care a fost implicat cel puţin un vehicul în mișcare, în urma căruia autovehiculul a suferit cel puțin o avarie care reduce performanţele autovehiculului sau pune în pericol siguranţa călătoriei, fără a se face referire la recuperări din afara drumului, răsturnări, explozii, etc.

Avarie electrică sau mecanică (Breakdown): Orice defect apărut spontan, de natură electrică sau mecanică, ce are ca efect imobilizarea autovehicului sau, în urma avariei, continuarea călătoriei nu se poate realiza în condiții de siguranță.

Greșeală personală (Personal failure): Orice tip de eveniment viitor, posibil dar incert, provocat din neatenție sau necunoștință de cauză sau de orice altă natură, care duce la imobilizarea autovehiculului sau face imposibilă deplasarea, cum ar fi lipsa de combustibil, alimentarea cu combustibil greșit, pierderea cheilor, închiderea cheilor în autovehicul, pană etc.

Tractare (Towing): Se consideră serviciu de tractare intervenţia ce necesită deplasarea vehiculului de tractare sau a platformei de transport pe o distanţă în limitele acoperite de pachetul de asistență rutieră (sau la cea mai apropiată unitate reparatoare) de la locul producerii evenimentului asigurat; serviciul de tractare are grad de urgenţă şi este oferit imediat ce a fost înregistrată solicitarea de accesare, vehiculul de tractare ajungând la faţa locului într-un interval de maxim 3h de la înregistrarea solicitării de accesare, în condiţii meteo şi/sau trafic normale.

Transport (Transport): Se consideră transport intervenţia ce necesită deplasarea vehiculului de tractare sau a platformei de transport pe o distanţă ce depăşeşte limita aferentă serviciului de tractare; acest serviciu succede serviciului de tractare, nu are regim de urgenţă şi se efectuează în maxim 5 zile lucrătoare.

Asistenţă la fața locului (Repair the damaged): În cazul în care autovehiculul este imobilizat, asistenţa de bază va fi oferită în locul unde a fost imobilizat autovehiculul. Pointer va trimite un mecanic care va încerca să repare şi să ofere mobilitate autovehiculului pe loc, în cazul în care reparaţia nu necesită SDV-uri specifice  şi nu există nicio restricţie legală (garanţie sau geografică). Dacă autovehiculului nu i se poate reda mobilitatea pe loc, Pointer va transporta autovehiculul asigurat la cel mai apropiat service/reprezentanță sau conform cu dorința clientului, în conformitate cu acoperirea pachetului deținut.

Transportul  pasagerilor (Transport of passengers): În cazul în care vehiculul este tractat la un service, se asigură transportarea pasagerilor de la locul incidentului către un hotel în apropierea service-ului sau către un mijloc de transport, dacă clientul dorește acest lucru.

Continuarea Călătoriei (Onward journey): În cazul în care autovehiculul este imobilizat la o distanţă semnificativă (specificată în condițiile agreate) de reşedinţa clientului, iar reparaţia nu poate fi finalizată în aceeaşi zi, Pointer va organiza, pe cheltuiala proprie, deplasarea către casă sau continuarea călătoriei beneficiarului (ocupanților autovehiculului) către destinaţia iniţială, prin intermediul mijloacelor de transport în comun (tren, autobuz sau avion, clasa turist).

Mașină la Schimb (Replacement): Conține un serviciu suplimentar de înlocuire a mașinii, cu un autovehicul din categoria similară, dacă resursele locale permit acest lucru, pe o perioadă de timp conform condițiilor agreate. Mașina la schimb poate fi solicitată numai dacă Clientul (Utilizatorul) are deschis un caz de Asistență Rutieră, a beneficiat de serviciul Tractare și reparația autoturismului durează mai mult de 24h. Serviciul nu se aplică pentru autoutilitare.

Cazare (Accomodation of passangers): În cazul în care autovehiculul este imobilizat la o distanţă considerabilă (prevăzută în specificațiile pachetului de asistență) de reşedinţa declarată, Pointer va organiza şi va suporta cheltuielile de cazare pentru beneficiar la un hotel de maxim 3 (trei) stele, în apropierea service-ului unde a fost dus autovehiculul.

Depozitare/Parcare (Parking): În cazul în care cel mai apropiat service este închis (weekend sau pe timpul nopţii), autovehiculul va fi transportat într-o parcare păzită şi va fi dus în service în dimineaţa următoarei zi lucrătoare.

Repatriere (Repatriation): În caz de accident în afara României, Pointer Systems va organiza, la cererea clientului, transportul autovehiculului la un dealer sau service autorizat, din țară, în măsura în care costul transferului nu depăşeşte valoarea de vânzare a epavei, dacă autovehiculul este considerat „daună totală”. Acest serviciu nu are un regim de urgență și se organizează, în funcție de disponibilitatea transportatoarelor, în maximum 5 zile lucrătoare.

Recuperare (Righting on the road): Costurile generate de activități necesare pentru repunerea autovehiculului pe carosabil/drum public, sunt considerate „Taxe şi tarife suplimentare”. Pointer Systems va informa în legătură cu aceste costuri ce vor fi suportate de Client. Pentru clarificare, se menționează că în aceste situații se intervine cu SDV-uri sau utilaje speciale de repunere pe carosabil, fără a se face referire la echipamentul standard al unui camion de intervenție.

Taxe şi tarife suplimentare: Sunt identificate sub forma unor costuri/tarife pe care Utilizatorul le va suporta suplimentar pentru serviciile oferite, servicii ce nu sunt acoperite de Abonament; Taxele şi tarifele suplimentare vor fi calculate conform termenilor și condițiilor Pointer.

Transport la Service: Reprezintă un serviciu prin care Utilizatorul are facilitatea de a reveni la Service-ul unde a fost transportat autovehiculul în urma unei solicitări de Asistență Rutieră. În acest scop, Pointer Systems va organiza transportul unei persoane, cu trenul, autobuzul sau avionul, de la domiciliul Utilizatorului până la unitatea Service reparatoare.

Case by Case: Reprezintă un serviciu de tractare, oferit clienților ce sunt înregistrați în baza de date a Pointer Systems, dar nu figurează ca fiind deținătorii unui pachet de Asistență Rutieră valid. Utilizatorul își asumă costurile intervenției conform tarifelor și condițiilor.

Fără comentarii

Postează un comentariu

Vă stăm mereu la dispoziție pentru orice întrebare, recomandare sau sesizare!

Deschide Chat
1
Close chat
Salut! Îți mulțumim pentru vizită. Click pe butonul Start pentru a discuta cu noi.

Start

error: